Past Projects

 • News for St Joseph Seminary, Kerala
  Letter from St Joseph Seminary in Kerala India to Missio Malta Director Mons. Valentino Borg. Read more.
 • Joan’s Craft for Charity
  Joan’s Charity creates crafts and educational tools for schools in Malta and with the donations collected, projects in the Mission countries are implemented including food, medicine, eye operations, furniture amongst others.
 • Arrupe Centre
  Dara Story In Cambodia, young people struggle to access basic education, because of disability caused by landmines. When Dara was 11, he lost his right hand and most of his sight following an accident with a landmine, which still litter…
 • Rikostruzzjoni ta’ Żewġt Idjar Oħra
  Bħal f’ħafna pajjiżi Afrikani, fil-parroċċa ta’ San Martin de Porres fil-Malawi, hemm twemmin b’saħħtu fil-maġija. L-anzjani huma ssuspettati ewlenin tal-attivitajiet tal-maġija, u għalhekk ta’ sikwit ikunu ppersegwitati u d-djar tagħhom meqruda jew maħruqa. Xi drabi saħansitra jisfaw ukoll maqtula! Minħabba dan it-twemmin, ħadd ma jieħu ħsieb lill-anzjani li ħafna minnhom jgħixu ħajja xejn xierqa. Il-parroċċa għandha programm pastorali magħmul mill-kappilan Dun Joseph Sikwese, żewġ katekisti u żewġ rappreżentanti minn komunitajiet żgħar Kristjani, li jqajjem kuxjenza sabiex jgħin lill-komunità tifhem li l-anzjani mhumiex sħaħar, imma għandhom bżonn min jieħu ħsiebhom u jirrispettahom. Il-parroċċa wkoll għandha proġett li tirranġa u tibni mill-ġdid id-djar ta’ dawk l-anzjani li sofrew minn xi abbuż fuq djarhom.  Ħafna nies fiż-żona ta’ madwar il-parroċċa huma bdiewa, mastrudaxxi, bennejja u ħaddiema ta’ snajjiet żgħar oħra. Permezz ta’ dan il-proġett, il-parroċċa tuża s-servizzi ta’ dawn il-ħaddiema kollha u hekk mhux biss tkun qed tgħin lill-anzjani, imma wkoll tipprovdi xogħol lill-parruċċani stess. Il-proġett jinkludi wkoll restawr ta’ latrini pubbliċi. Ħafna mill-anzjani lanqas għandhom tojlit fi djarhom u għalhekk jinqdew f’dawn il-latrini. Bis-saħħa ta’ dan ir-restawr ta’ latrini, l-iġjene qed tingħata importanza wkoll. Parti oħra mill-proġett tikkonsisti f’għajnuna lill-anzjani sabiex ikunu soċjevoli u jerġgħu jintegraw fis-soċjetà, filwaqt li d-dinjità tagħhom tiġi protetta u preservata.  Ta’ min isemmi li filqrib hemm xmara li tintuża mill-komunità ta’ Chinunkha biex minnha jieħdu l-ilma għax-xorb, ħasil, tisqija, eċċ…, iżda dan l-ilma mhuwiex nadif. Il-parruċċani huma foqra u l’maġġoranza huma il-litterati, u b’hekk jiddependu għal kollox mill-agrikoltura. Ftit huma dawk involuti fil-biedja kummerċjali. Ta’ spiss dawn jesperjenzaw perijodi ta’ ġuħ, speċjalmnt fix-xhur bejn Jannar u Marzu, minħabba li l-ħxejjex li jkabbru mhumiex biżżejjed biex iservuhom fit-tul. Il-pandemija kompliet għakkset lil dawn in-nies, speċjalment fejn jidħlu attivitajiet ekonomiċi.  Dear Msgr Valent,  Trust you are well. Firstly, I would like to thank…
 • Eye Operations
  Missio Malta has supported eye operations in Kenya. In this article is a letter from the missionary article in